คำนวนสิทธิ์

รายรับ

รายจ่ายสหกรณ์ฯ

เงินเดือน หุ้น
เงินประจำตำแหน่ง
อายุพิเศษ
อายุการเป็นสมาชิกสามัญประกันชีวิต

รายจ่ายอื่นๆ(ยกเว้นรายการส่งต่อสหกรณ์ฯ)

ฉฉ+ฉศ
ภาษีสน
กบข.สวัสดิการ
ชพค.รับหนี้
ชพส.
ธนาคาร15% ของเงินเดือน
อื่นๆ
รวมรายจ่าย บาท
กู้ได้สูงสุดไม่เกิน บาท ผ่อนชำระได้สูงสุด งวด
ส่งได้สูงสุด บาท

ดาวน์โหลดตารางเงินกู้สามัญ
**กรุณานำสลิปเงินเดือนมาคำนวณยอดกู้อีกครั้งที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม เพื่อความแน่นอน